2

-

-

 

VarNam : Aayan Maayan 

 

Raagam : Brindaavani

 

thaaLam : Aadi

(to be completed )

Pallavi

 

S N MR / S N P M /R ,  R   M  / R N S ,  |, M,  R /  , P  M   , / R  M P N / R, S    , ||

 

Aa, , ,/, , , , /yan , Maa , /, , yan ,  |, A , va / , ni yin , / ai , , , /, , yyan , ||

 

 

, , P  M  / ,  N  , P   /  M  P N S   /R N S   , || N  S P N  / M P R  M /  P M R S  / R M P N

, , Na va / , nee , tha / vaa , , , / , , yan ,  || Go , , ,  / ,  , , , / pa , , ,   /lan , , , ||

 

Anupallavi 1:

 

 , , R  M / ,  P  M ,  /M    R M  R/N  ,  S   ,|,  , N S  /, M   , R  / S  N R S  / N   , P  ,

 , , An , / , nai ye , /show , ,  ,/oa , dhai ,|,  ,vi ya /, ndu , ma / gi , , ,  / zha , ve ,  ||

 

               m   p  /, n s  ,  /R  , P    M / R, S ,  |, , N    S  / , R , M  / P M R S /R M P  , ||

           , , moo oo /, u la , /gam , kaaT , /Ti, ya , |, , maNN ,  / , un, Da /baa , , , /, , lan , ||

 

 Anu Pallavi 2

 

, , P N  / , M P , / R  , , M   /P, P ,   |, ,  R  M  / , P  N  ,  / M P   ,  N  / S  , S   ,  ||

, ,ya mu /, na ,na /dhi , , ka /ra, iyil ,|, , kaa ,  /, li yan , /  u ram , pa / ri , tthu , ||

 

          , , N   S   /, M   R   , /  S N    , S  / N , P ,   |  , , R M  /, P   , M   / R M P N /  R , S ,   ||

          , , chi ram /, tha nil , /  pa dam , pa /dhi, ttha ,|  , , a sa /, gaa , ya  /Sooo , , , /  , , ran ,||

 

Anu Pallavi 3

 

, , M P  /, N   S  , / M  R   , M    R , S  ,  |, , N S  / , M  R   ,  / S   N   ,  S  / R, S ,  ||

 

, , In , /, di ran , / chi nam ,tha / Ni, ttu , |, , i  Di/ , ma zhai , / tha nai , tha / vi ,  rtthu ,  ||

 

          , , N S   /,  M  ,  R    /, S  N ,  /S N, P  | , , R M    /  , P N  , / RM P N / M R S ,  ||

 

          , , Go ,  /, var , dhana /, ma , la /, yai , , |,  , u yar /,thi ya  /dhee , , , / , , ran , ||

 

Mukhtaayi saahityam ( in kanDa naDai )

thiraL veN/Nai tharai /maNNai uN/NDavan |

 

          kaar kuzha/lil mayil /thogai pooN/NDavan ||

 

padangaLil /chadangaigal /kiN kiNi /enave |

 

          maarbinil /minnum /maalai a/saiyave ||

 

 

venkuzhal /isai chevi/gaLil  tha/vazhave |

 

          Gopa Go/apiyarin /chittam ka/varndavan ||

 

devargaL /,magizha /asurargaL /, miraLa |

 

          munivargal /,negizha /, maanavar vaNangum ||

 

 

Aabath /baandavan /anaatha /rakshakan |

 

          Paartha Sa/arathiyaai /Geethaiyai /, uraitthum||

 

Sriman Na/araaya/Na swa roo/opamaai

 

          Avathaa/ra purushan /Gopaa/aala Krishnan  !

 

CharaNam :

kuzha /loodum mugil /vaNNanaam /,kamala |kaNNana /aam, yaadava /thilakanaam /, raasa ||

 LeelaigaL /, purindu /geethaiyai /, uraitthu |vazhi kaa/aaTTum jagan//nathanaam /, vaeng ||

 

Chittai saahityams

 

1.

gopiyar uLam kavarndhu | mandhai koLLai konDu ||

          raasa leelai purinda maaya kaNNanavan ||

 

2.

thozhan kuchelanai anbuDan upacharittu ||

          , kuraigaL neekkiya deena dayaaLan||

 

3.

yaadavar kulam thazhaikka Asuran kamsanin ||

          , aaNavam azhittha oru maa veeran

 

4.

 kauravanin eena cheyalinaal thangai

          draupadiyin maanam kaathavan

 

Other ideas

Naathaanaai Jagannaathanaai

 

KaNNanaai,

 

arum paadhaiyaai

 

geethai saaramaai,

 

Topics :

 

 

 

aabath bandavan

 

 

paarthanin kavalaigal  neekki thayakkam poakki

 

ulagin naDAi muraiyum, vaazhvin vazhi muraiyum,

 

Nesamum paasamum

 

saarathiyaai, aasaanaai, anbanaaai naNbanaai

Mahaabharata stories ( joining Pandava side, Draupati vastrabharanam, etc. )

Bhagvat Geetha Story